Utsläpp farligt ämne

20-02-28 13:10 Stillerydshamnen Karlshamn

Kran på hamnområdet som läckt ut en större mängd hydraulolja. Brunnar i närområdet tätades och länsor lades ut i hamnbassängen för att begränsa skadans utbredning.