Utsläpp farligt ämne

20-02-15 09:48 Elsebrånevägen Karlshamn

Mindre utsläpp av troligen diesel på vägbana. Räddningstjänsten gör inga åtgärder då mängden anses för liten för att åtgärda. Miljöförbundet informeras.