Brand i byggnad

20-02-13 19:38 Sophus, Petreplan Olofström

Brand i soprum.Räddningstjänsten angriper branden utifrån med dimspikar, därefter eftersläckning och ventilering. En person som inandats rök kontrolleras av sjukvård.