Brand i byggnad

20-02-11 19:13 Flerbostadshus, Södra Fogdelyckegatan Karlshamn

Mindre brand på spis som var släckt vid räddningstjänstens framkomst. Vi kontrollerade om rök- och brandspridning förekommit utanför lägenheten, ingen spridning förekom. Lägenheten ventilerades genom öppning av fönster, inga personer skadades i olyckan.