Utsläpp farligt ämne

20-02-06 08:50 Topeliusvägen Olofström

Personbil som läckt bensin i ett garage under ett flerfamiljshus. Fastighetsägaren har påbörjat ventilering och samlat upp bränslet med absorptionsmedel. Räddningstjänsten gör mätning på brännbara gaser i byggnaden.