Automatlarm

20-02-06 08:21 Iglavägen Karlshamn

Automatiskt brandlarm orsakat av matlagning. Ingen brand.