Specialenhet- Utsläpp farligt ämne

20-02-04 15:08 Karlshamn

Läckage av drivmedel från personbil.