Utsläpp farligt ämne

20-02-02 14:25 Vägga hamnen, Saltsjöbadsvägen Karlshamn

Ett mindre utsläpp av dieselolja från en fiskebåt. Vi säkerställde att det inte var ett pågående utsläpp. Berörda myndigheter informerades.