Trafikolycka - singel

20-01-31 12:08 Lastbil med släp, Vekerumsvägen Karlshamn

En lastbil med släp som vid möte kommer utanför vägkanten, släpet välter och tappar lasten i diket och studsar sedan upp på vägen och landar upp och ner. Släpet var lastat med pappersbalar, inga personer skadades i olyckan. Räddningstjänsten spärrade av olycksplatsen och rensade vägbanan från jord och bildelar, därefter lämnades ärendet över till polisen.