Brand ute

20-01-11 9:01 Sören Norrbygatan Sölvesborg

Brand i ett buskage intill en byggnad. Branden kunde snabbt släckas utan risk för spridning.