012826

Vattenskada i byggnad

20-02-03 22:06 Villa, Rödhakevägen Karlshamn

Mindre läckage från fjärrvärmerör. Inkommande fjärrvärme stängdes av, därefter kontaktades jouren för fjärrvärme. För övrigt inga mer åtgärder från Räddningstjänsten.