010402

Brand ute

20-01-28 20:15 Carport, Åkervägen Gränum- Olofström

Aska från kamin som spridit sig till intilliggande materiel. Uppmärksammades av grannar som släckte med vatten och handbrandsläckare. Räddningstjänsten kontrollerade att allt var släckt och la på ytterligare vatten.