Direktion

Ledamöter och ersättare

Kenneth Hake Ordförande Karlshamn (S)
Anders Jönsson Förste vice ordförande Sölvesborg (SoL)
Ola Bengtsson Andre vice ordförande Olofström (S)
Katrin Johansson Ersättare Karlshamn (S)
Anders Fransson Ersättare Sölvesborg (M)
Yvonne Andréasson Ersättare Olofström (S)

Magnus Arvidsson Ledamot Karlshamn (M)
Christina Hedenram Ledamot Sölvesborg (S)
Rolf Persson Ledamot Olofström (S)
Stefan Sörensson Ersättare Karlshamn (L)
Raed Shahen Ersättare Sölvesborg (S)
Pirjo Veteli Ersättare Olofström (S)
Ola Persson Ledamot Karlshamn (C)
Lennart Nilsson Ledamot Sölvesborg (M)
Gert Gustavsson Ledamot Olofström (C)
Per Atmander Ersättare Karlshamn (MP)
André Svensson Ersättare Sölvesborg (SD)
Torsten Cairenius Ersättare Olofström (M)