Cykel och moped

Vare sig du använder cykel eller moped finns det en viktig sak att komma ihåg:

Hjälmen

Säker på cykel

Genom att cykla väljer du ett alternativ som både är hälsosamt för dig och miljön. Som cyklist är du relativt oskyddad cyklister skadas varje dag i trafiken. De flesta skadas när de kör omkull och anledningen kan vara en sten, grus eller halka på vägen eller i värsta fall en krock med en bil. Det kan hända vem som helst och därför skall du alltid använda hjälm.

Använder du hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. För barn upp till 15 år är det lag på att bära hjälm och det är svårt att förklara varför ditt huvud skulle vara mindre ömtåligt än deras.

Säker på moped

Att köra moped har länge varit populärt, särskilt bland ungdomar och är det också bland dem som de flesta olyckorna inträffar. De vanligast olyckorna är korsnings- och singelolyckor.

När det gäller moped är hjälm ett lagkrav för alla oavsett ålder. Se till att använda en godkänd hjälm (E- eller SIS-märkt) och ha den fastspänd på rätt sätt.

Trimma inte mopeden
En moped har en begränsad hastighet och får inte trimmas för att kunna köras fortare. Vid flera av mopedolyckorna som inträffat har mopeden varit trimmad. Det behöver inte vara orsaken till olyckan, men en högre hastighet innebär alltid en ökad risken för allvarligare skador vid en olycka.