Camping

Oavsett om man har tält, husvagn eller husbil är campinglivet något som lockar många.
Både husvagnar och tält brinner snabbt och ofta handlar det om några få minuter innan branden är över.  Det finns därför regler som campingägaren skall följa för campingens brandskydd. Men även du som campinggäst har ett ansvar att minska risken för brand, både för din egen och andras säkerhet.

Brandskydd
En brandvarnare och en gasolvarnare ger dig en tidig varning. En brandsläckare och en brandfilt ger dig en god chans att stoppa branden i tid, också om det brinner hos grannen.

Grilla
Grilla en bit bort från tältet eller husvagnen för att inte giftig koloxid skall komma in där. Ställ grillen på ett jämnt och obrännbart underlag  och ha hela tiden uppsikt över den. På vår sida om grillning finns fler grilltips.

Gasol
Gasol är en brandfarlig gas och skall därför hanteras med försiktighet. Har du gasol i husvagnen bör du också ha en gasolvarnare.
Gasolutrustning placeras med tillräckligt avstånd från brännbart material och avståndet bör vara minst 60 cm.

Här kan du läsa mer om gasol.

Säkerhetsavstånd
Om tält eller husvagnar står för nära varandra är det stor risk att en brand sprider sig till grannarna. Därför är det viktigt att du håller de avstånd som rekommenderas. Avståndet mellan husvagnar och husbilar bör vara minst fyra meter och mellan tält minst tre meter.

Bild från Din Säkerhet.