Rengöring (sotning)

Rengöring (sotning) innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att både risken för- och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Enligt 3 kap 1§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall kommunen meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fattat beslut om rengöringsfrister som gäller från och med 2015-01-01. Fristerna är identiska med dem som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2014:6 och baseras på en årsmedeltemperatur om mer än 5 grader C.

Frister för rengöring (sotning)

Det finns idag inget lagkrav på att imkanaler i privatbostäder ska rengöras (sotas). Kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner togs bort 2004 av dåvarande Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Reaktioner

  1. Om jag, som innehar ett fritidshus, har uppfattat det korrekt, gäller vid eldning med ved i en braskamin i mindre omfattning att sotning ska ske efter max sex år. Svara gärna med att ange tillämplig paragraf.
    Hans Nordin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.