Rengöra själv

Enligt 3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. I Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner handläggs frågan av Räddningstjänsten Västra Blekinge. Enligt lagen får medgivandet ges endast om rengöringen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det innebär att fastighetsägaren i ansökan behöver ange t.ex. om man är medveten om riskerna med soteld, om man har förutsättningar att genomföra rengöringen och att man följer fastställda frister och dokumenterar genomförda rengöringar. I de fall någon annan än fastighetsägaren ska utföra rengöringen ska denne ha minst ”Grundutbildning för skorstensfejare” eller motsvarande.

Här kan du ladda hem blanketter för ansökan om egensotning