Översvämning

De senaste åren har det blivit allt vanligare med kraftig nederbörd och höga vattenflöden vilket ofta leder till att vägar, järnvägar och broar blir ofarbara och att fastigheter översvämmas. Klimatförändringarna påverkar olika delar av Sverige på olika sätt, men även lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan komma att bli vanligare.Samtidigt är detta händelser som vi ofta blir varnade för och informerade om innan de inträffar. Bor du på en plats som ofta drabbas av översvämningar eller där det är hög risk för detta, är det bra att vara förberedd för att själv kunna lindra effekterna om vattnet skulle börja stiga. Du kan ta reda på om just ditt område har drabbats av översvämning tidigare och vilka konsekvenser det fick. Sådana lärdomar kan vara till nytta för din egen beredskap. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. 

Några enkla saker att göra:

  • Rensa ledningar fria från löv och skräp för att underlätta för vattnet att ledas bort från huset.
  • Har du en inredd källare kan det vara bra att ha en egen dränkbar pump om vattnet skulle ta sig in i huset. Du minskar då risken att få dina ägodelar vattenskadade. Träna gärna på att hantera pumpen i förväg. Skulle problemen vara av större omfattning är det klokt att i förväg anmäla problemet till kommunen för att få information och eventuell hjälp .
  • Vid större vattenflöden kan någon form av barriär behövas för att förhinda en översvämning. Det enklaste är då att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast eller att använda sandsäckar. Fundera i förväg ut det bästa läget för en tillfällig barriär , så att den skyddar det du tycker är viktigast. Kontrollera också med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, enligt miljöbalken. Tänk också på att bort barriären så snart översvämningrisken är över.Bra att ha hemma
Saker som kan vara bra att ha hemma vid en översvämning är:
  • Dricksvatten, upptappat i dunkar eller PET-flaskor.
  • Mat med lång hållbarhet eller konserver.
  • Ficklampor, radiomottagare och batterier.
  • Tändstickor, stearinljus och ved. Alternativ uppvärmning t ex. gasolkamin.
  • Varma, vattentäta kläder och gummistövlar.