Brandskydd

Majoriteten av alla brandskador inträffar i bostäder och det är viktigt att du som privatperson skaffar dig kunskap för att förebygga bränder i den mån du kan.

Bränder i hemmet beror ofta på oförsiktighet och okunskap.

Elfel

I dagens hem finns mängder av olika elapparater som kan ge upphov till brand på grund av att överhettning eller felaktig användning. Det är viktigt att alla elarbeten utförs av en fackman och att trasiga kontakter, sladdar eller elapparater inte används. Lämna heller inte apparater påslagna när du lämnar hemmet eller på natten när du sover.

En enkel säkerhetsåtgärd är att installera en jordfelsbrytare.

Levande ljus och öppen eld

Kvarglömda levande ljus orsakar fortfarande många bränder i våra hem. Här finns enkla tips att tänka på:

  • Ställ inte levande ljus nära brännbart materiel (som t ex gardiner) och använd inte ljusstakar av brännbart materiel.
  • Lämna aldrig ett rum med levande ljus. Släck först!

Rökning

Ser man till antalet bränder i stort är kvarglömda cigaretter en vanlig orsak. Som ett led i att minska antalet som okommer i brand så är det numera endast är tillåtet att sälja cigaretter som är självslocknande.

Tänk på att släcka cigaretter noga och blöt innehållet i askkoppen innan den töms.

Köksbränder

Många bränder i hemmet börjar i köket och en vanlig orsak är torrkokning på spisen. En automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt, kan vara ett bra sätt att undvika bränder som uppstår på spisen. Det är också viktigt att hålla regelbundet rengöra köksfläkten för att minska risken för spridning av brand där då fett och sot brinner väldigt lätt.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är t ex bensin, T-sprit, fotogen, tändvätska eller gasol. Tänk på att förvara brandfarliga vätskor i anpassade kärl och på ställen där barn eller obehöriga inte kommer åt dem. Det finns reglerat i lag hur stora mängder av dessa vätskor som får förvaras i bostäder. Läs mer om detta under Hantering och förvaring av farliga ämnen.

Gasol är en mycket brandfarlig gas och därför är det särskilt viktigt att hantera gasol på rätt sätt. Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används och kontrollera kopplingar, ventiler och slangar regelbundet för att försäkra dig om att de inte är skadade.