Simkunskap

Att kunna simma är en mycket viktig del i din egen säkerhet och något som alla barn i Sverige skall lära sig.

Det finns simkurser för alla. Det finns nybörjarkurser för både unga och äldre men även fortsättningskurser för dig som vill utvecklas och lära dig mer. Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet anordnar simkurser för alla över hela landet. Du kan också kontakta din kommun som anordnar simkurser, ofta flera gånger per år.

Simkunnighet är mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. I simskolan får eleven, förutom en grundläggande simkunskap, även ökad kunskap om livräddning och säkerhet.