Hem och fritid

På dessa sidor kan du få råd och tips om hur du med enkla medel kan öka din säkerhet i hemmet och på fritiden.

Cirka en tredjedel av alla olycksfall som leder till personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade många av dessa olyckor kunnat undvikas. Informationen här lägger tyngdpunkten på att hjälpa dig som privatperson att stärka ditt eget skydd. Vi vill hjälpa dig att kunna förbereda dig på bästa sätt för att helst undvika att olyckor inträffar över huvud taget eller åtminstone minska konsekvenser av inträffade olyckor.

Vill du läsa mer om hur du skall göra i olika situationer när olyckan väl har inträffat kan du läsa mer om detta under menyn Vid en olycka.