Hantering av gasol på festivaler

Möjligheten att gå på festival och konserter är roliga och positiva händelser i en människas vardag. Detta kan man göra några gånger om året i västra Blekinge till exempel på Östersjöfestivalen eller Sweden Rock Festival.
Många av matförsäljarna på festivalerna använder ofta gasol vilket är ett enkelt sätt att skapa värme till spisar och wokpannor. Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram särskilda bestämmelser för användandet av gasol under festivaler. Om du ska använda gasol under någon av västra Blekinges festivaler ska du fylla i och skicka in en blankett om detta.