Hantering av brandfarlig vara i butik

SÄIFS 1996:2 reglerar förvaring av brandfarlig gas och vätska i butiker.

Tillstånd
För följande mängder brännbara gaser och vätskor krävs att tillstånd söks:

Gas: utomhus 60 liter, inomhus 0 liter
Klass 1+2+3-vätska: 100 liter (total volym)

Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Västra Blekinge. Blankett för tillståndsansökan kan du ladda ner här.

Behållarvolym
I en butikslokal där kunden själv plockar de brandfarliga varorna får behållarna inte vara större än nedanstående tabell anger:

Typ av   behållare

Aerosol[liter]

Gasol[liter]

Klass 1 och   2a vätska[liter]

Klass 2b och   3 vätska[liter]

Bräcklig   (glas)

0,5

1

5

Brännbar   (plast)

0,5

0,5

5

5

Övriga   obrännbara (metall)

1

5

20

20


Avstånd till brännbart material och utrymningsväg
Avstånd från brandfarlig vara till antändbart material bör vara 6 m. Små behållare (max 125 ml) med brandfarlig gas eller vätska får dock placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för mindre mängd än 25 liter brandfarlig vätska klass 3.

Avstånd från utrymningsväg till större mängd än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.

Tillåten mängd brandfarlig vara
Nedanstående tabell visar hur mycket brandfarlig vara som får förvaras i en butik. Önskar man förvara mer måste särskild utredning göras.

Försäljningsarea   [m²]

Aerosoler

[liter]

Gasol

[liter]

Vätska klass   1 och 2a samt klass 2b och 3 i plast eller bräcklig behållare [liter]

Vätska klass   2b och 3 i övriga behållare [liter]

– 200 m²

50

60

100

1 000

200 – 1000 m²

100

60

500

2 000

1000 m² –

200

60

500

4 000

Avskilt   utrymme vid försäljnings-stället *

1 000

1 000

Totalt 10 000

*Förvarings- och försäljningslokal där brandfarlig gas och vätska hanteras avskilt från övrig verksamhet så att brand inte kan spridas till eller från utrymmet inom 90 min (EI 90). Dörrar skall vara självstängande men får vara uppställda på rökdetektorstyrda magneter. Utrinnande vätska får inte spridas utanför utrymmet och utrymmet skall vara ventilerat.

Skåp för brandfarliga varor
I en butik kan det vara svårt att hålla avståndet 6 m till brännbart material och avståndet 12 m till utrymningsväg. Det kan ju också vara så att man vill förvara mer brandfarlig vara än vad som anges i tabellen ovan. Brandskyddet kan då istället lösas med skåp för brandfarlig vara. Detta kräver dock att alla brandfarliga varor förvaras i skåpet. Skåpen ska vara certifierade och P-märkta av Statens Provningsanstalt eller godkända av annat certifieringsorgan.

Det finns två sorters sådana skåp:

– Klass I-skåp: har den högsta skyddsfunktionen och medger lagring av brandfarlig vara både i aerosolburkar och plastflaskor.

– Klass II-skåp: får inte användas för förvaring av aerosolburkar eftersom de kan explodera vid en brand.
Förklaringar
Flampunktsområde, tfp

Klass 1-vätska: tfp < 21°C
Klass 2a-vätska: 21 °C < tfp < 30 °C
Klass 2b-vätska: 30 °C < tfp < 55 °C
Klass 3-vätska: 55 °C < tfp < 100 °C

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.