Hantering av brandfarliga varor

All hantering av brandfarliga och explosiva varor måste ske på ett betryggande sätt. Regelverket kring hanteringen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här kan du ta läsa om vissa speciella delar av hanteringen som rör företag och organisationer.