Företag/organisationer

På dessa sidor vänder vi oss främst till företag och organisationer med stöd, råd och tips om hur säkerheten kan förbättras eller utformas.  Krav på säkerheten kan ställas utifrån lagstiftning eller utifrån egna ambitioner för att klara den dagliga verksamheten. Även om det ställs en hel del lagkrav så har den enskilde, individen eller organisationen, dock det primära ansvaret att förebygga olyckor i olika omfattning.