Test av VMA-utrustning

Publicerades den av

Idag kl 15:00 är det test av VMA-utrustningen. VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och systemet testas fyra gånger om året. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. När du hör signalen ska du:
  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV
  • Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se
  www.dinsakerhet.se

Idag tutar vi

Publicerades den av

Signalen för Viktigt meddelande testas fyra gånger per år; i mars, juni, september och december. Idag är det dags igen, klockan 15.00 i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under sammanlagt två minuter. Efter provet idag följs signalen för Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen för Viktigt meddelande används som ett hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser som till exempel bränder med stark rökutveckling, gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.
  1. Gå inomhus.
  2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
Mer information finns på DinSäkerhet.se och ett ljudprov på signalen finns även på MSB.se. Är ni beredda?

Test av signal för Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen! Klockan 15.00 i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Signalen, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.
  1. Gå inomhus.
  2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
Mer information finns på DinSäkerhet.se och ett ljudprov på signalen finns även på MSB.se. Är ni beredda?

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen. Klockan tre i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Denna signal, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner.

Det är väldigt viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.

1. Gå inomhus.

2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.

Mer information finns på DinSäkerhet.se och här finns även ett ljudprov på signalen.

Är ni beredda?

 

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Du har säkert hört ljudet när det testas en måndag klockan tre som idag, men har du funderat över vad det betyder?

Vid allvarliga olyckor eller risk för omedelbar fara, till exempel vid ett gasutsläpp eller brand som utvecklar giftig rök, är det viktigt att snabbt få ut information och varningar till allmänheten. Då kan, i första hand räddningsledningen, begära sändning av signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen som sänds ut via tyfoner, är sju sekunder lång och ljuder med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att du ska:

• Gå inomhus

• Stänga dörrar och fönster samt om möjligt, stänga ventilationen

• Lyssna på radio, i första hand Sveriges Radio P4, för vidare information.

• Stanna inne tills du hör signalen Faran över

Test av signalen

Signalen testas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. För att signalera faran över sänds en 30 till 40 sekunders lång ihållande signal.

 

Brand på återvinningsanläggningen i Mörrum

Publicerades den av

16:30 Insatsen är nu avslutad och ansvaret är överlämnat till Västblekinge Miljö AB. Under eftermiddagen har vi lagt fast material över branden för att minska intensiteten och därmed även rökutvecklingen. Personal från anläggningen kommer att fortsätta med detta under kvällen. Alla styrkor är nu hemma igen och återställningsarbetet har påbörjats.   13:35 Räddningstjänsten har gått ut med nytt meddelande till allmänheten. Den tidigare faran med brandröken är över. Räddningsstyrkorna på plats fortsätter arbetet med att begränsa branden till däcken. 11:35 Röken har minskat och Räddningstjänsten har nu gått ut med ett nytt Viktigt meddelande till allmänheten. De som berörs av brandröken uppmanas hålla sig inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. 11:28 Strax innan klockan 10 inkom larm till Räddningstjänsten  om brand på återvinningsanläggningen i Mörrum. När första styrkan kommer till platsen brinner det i ett däcklager med omfattningen ca 15*15 meter. Branden har även spridit sig in i en byggnad där annat avfall ligger på tork. Tjock svart rök drev inledningsvis in över de västra delarna av Mörrum och Räddningstjänsten gick därför ut med ett varningsmeddelande till allmänheten. I nuläget arbetar två räddningsstyrkor med att begränsa branden till däcklagret.