Test av signal för Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen! Klockan 15.00 i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Signalen, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.
  1. Gå inomhus.
  2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
Mer information finns på DinSäkerhet.se och ett ljudprov på signalen finns även på MSB.se. Är ni beredda?

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Idag är det dags igen. Klockan tre i eftermiddag ljuder ”tutorna” runt om i landet när vi testar signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Denna signal, som testas fyra gånger per år, kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för att varna och informera människor vid allvarliga händelser. Signalen kan användas för att varna vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder och andra störningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner.

Det är väldigt viktigt att du vet vad signalen innebär, och framför allt att du vet vad du skall göra när den ljuder.

1. Gå inomhus.

2. Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.

Mer information finns på DinSäkerhet.se och här finns även ett ljudprov på signalen.

Är ni beredda?

 

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerades den av

Du har säkert hört ljudet när det testas en måndag klockan tre som idag, men har du funderat över vad det betyder?

Vid allvarliga olyckor eller risk för omedelbar fara, till exempel vid ett gasutsläpp eller brand som utvecklar giftig rök, är det viktigt att snabbt få ut information och varningar till allmänheten. Då kan, i första hand räddningsledningen, begära sändning av signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen som sänds ut via tyfoner, är sju sekunder lång och ljuder med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att du ska:

• Gå inomhus

• Stänga dörrar och fönster samt om möjligt, stänga ventilationen

• Lyssna på radio, i första hand Sveriges Radio P4, för vidare information.

• Stanna inne tills du hör signalen Faran över

Test av signalen

Signalen testas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. För att signalera faran över sänds en 30 till 40 sekunders lång ihållande signal.