Upphandling av nytt verksamhetssystem

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder, tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, leverantörer att lämna anbud avseende: Verksamhetssystem för räddningstjänst. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Räddningstjänsten Östra Blekinges hemsida. Upphandlingen avser leverans av verksamhetssystem för räddningstjänst som stödjer verksamhetens processer inom operativ, förebyggande och administrativ verksamhet. Det är ett viktigt verktyg för hela vår verksamhet. Observera att anbud skall skickas till Räddningstjänsten Östra Blekinge och vara dem tillhanda senast 2015-04-07. Vi kommer därefter att utvärdera inkomna anbud tillsammans. Samtliga frågor gällande anbudet ställs skriftligen till raddning.ostrablekinge[a]karlskrona.se, senast 2015-03-23. Frågorna besvaras skriftligt och publiceras på Räddningstjänsten Östras hemsida.