Heldagsövning

Publicerades den av

Idag övar vi stabsarbete tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Övningen inleds direkt på morgonen med en genomgång där vi får vissa förutsättningar för övningen. Därefter drar själva övningen igång kl nio för att pågå under hela dagen. Syftet med övningen är att så många personer som möjligt i organisationen, som kan komma att arbeta i stab vid en större händelse, skall övas i sina respektive stabsroller. Vi har tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, framför allt Melissa Millbourn och Jörgen Persson, arbetat med att ta fram en realistisk övning. För närvarande vet vi inte hur dagen skall sluta. De första larmet som kommer in gäller en mindre skogsbrand nordöst om Kyrkhult. Funktionerna i staben är för närvarande RCB (räddningschef i beredskap), stabschef, expedition, information och samband. Vi anar att det kommer att trappas upp...

[caption id="attachment_3065" align="alignleft" width="345" caption="Dokumentationen är viktig från början och Anders Haglund skriver för fullt. "][/caption]
Just nu har skogsbranden eskalerat och vi arbetar med att fördela personal och resurser. I pågående scenario sprider sig skogsbranden och i staben arbetar vi för fullt med att få en tydlig bild över området och hitta möjliga begränsningslinjer. Vi har beslutat att begära hjälp från helikoptern vid flygflottiljen i Ronneby. En helikopter skulle kunna hjälpa oss med både recognosering samt i förlängningen vattenbombning.Samtliga stabsfunktioner trappas upp och ett (fiktivt, såklart) pressmeddelande har skickats.
I ett skarpt läge hade vi troligen publicerat ännu mer information på hemsidan nu som speciellt riktar sig till boende i området och kanske med bilder från området.Nu har vi precis haft en första stabsgenomgång där samtliga deltagare ger varandra en lägesrapport för att få en gemensam bild och vissa uppgifter identifierades och fördelades. Det börjar bli ganska många bollar i luften!
Liksom i verkligheten gäller det ha beredskap för hela förbundet, även om skogsbranden härjar i ena delen av förbundet kan det såklart inträffa händelser i andra delar. Det är viktigt att hela tiden ligga steget före och ha en klar strategi för vilken personal som behövs i beredskap.
Just nu är det dags för personalavlösning i staben och vi gör en informationsöverlämning. Nu skall nästa gäng fortsätta övningen!
[caption id="attachment_3075" align="alignleft" width="345" caption="Överlämning och genomgång till nästa gäng som skall övas."][/caption]
 Scenariot expanderar och tempot ökar. Nu har vi två fiktiva helikoptrar på plats varav denna ena har använts för att rekognostisera området och den andra skall användas för att vattenbomba kring några fastigheter som ligger i riskzonen.
Samtidigt, i en annan del av förbundet, inträffar en större trafikolycka som kräver att två styrkor avdelas.
Nu pågår fiktiv vattenbombning för att rädda fastigheter i riskzonen och några fastigheter kommer att evakueras. Ett ljudlöst (eftersom det bara är en övning) VMA har gått ut för att varna allmänheten. Vi kommer även att hålla en fiktiv presskonferens nu klockan 15.
Presskonferensen genomförd och staben är åter samlad. Det är viktigt att vi har bra relationer till media för att de på ett bra sätt skall kunna rapportera och sprida viktig information till allmänheten och vi hoppas att alla som närvarade var nöjda!
Nu förbereder vi inför avlösning en sista gång och vi hoppas att sista stabsgänget tar övningen i mål.