Sotar du själv?

Publicerades den av

Vintern närmar sig sitt slut men ännu kan vi ha några kalla nätter framför oss där det kan vara skönt att elda i kamin och eldstad.

Enligt lag (3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor) finns det möjlighet att som fastighetsägare själv sota i den egna fastigheten. Det som behövs är ett tillstånd från kommunen och i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström är det vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge som beviljar dessa tillstånd. I dagsläget finns drygt 350 beviljade tillstånd i våra tre medlemskommuner och årligen tillkommer ett tiotal nya.

Vad krävs då för att få tillstånd att sota själv? Enligt lagen säger man att rengöringen skall ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vad innebär det egentligen?

I ansökan om att få sota själv skall fastighetsägaren bland annat ange att:

• man är medveten om riskerna med soteld

• man har förutsättningar att genomföra sotningen (rengöringen)

• man följer de rengöringsintervall som finns och dokumenterar rengöringen.

Det är också viktigt att komma ihåg att det tillstånd som ges är personligt och endast gäller den fastighet som ansökan beviljas för. Om du flyttar till en annan fastighet behöver du alltså söka ett nytt tillstånd för den nya fastigheten.

Här på vår hemsida hittar du mer information om sotningsverksamhet och här finns även blanketter för att ansöka om att sota själv.