Fyrverkerier

Publicerades den av

Nu är det bara en vecka kvar till jul och två veckor kvar till nyår. Förutom alla förberedelser inför julhelgen är det också många butiker och affärsinnehavare som förbereder årets försäljning av fyrverkerier till nyårsfirandet.

Räddningstjänsten kommer, tillsammans med Polisen, att i samband med helgerna genomföra tillsynsbesök vid utvalda försäljningsställen av fyrverkerier.

Vid besöken kommer vi bland annat att titta på försäljningsplats och förvaring av pyrotekniska produkter. Försäljning av dessa produkter är över huvud taget inte lämplig där andra brandfarliga varor sker i större omfattning eller i lokaler med stora brandceller och långa, otydliga utrymningsvägar. Inte heller lokaler där konsekvenser av en brand eller explosion kan bli extra allvarliga är förstås lämpliga.

För att läsa mer om regler som gäller vid försäljning av pyrotekniska produkter, följ länken till MSB.se. Det går också bra att kontakta brandinspektör Gunnar Naumansson på telefon 0454 – 30 51 21.

Vi vill också passa på att be alla som avser att använda fyrverkerier under helgerna att göra det med försiktighet. Vi ber er också att visa hänsyn till grannar och övrig omgivning så att allas nyårsfirande blir så bra som möjligt.