Övning med alternativ släckutrustning

Publicerades den av

I går eftermiddag hade vi möjlighet att låna en äldre fastighet som skulle rivas och använda den för att genomföra en övning. Detta är något som vi får tillfälle att göra någon gång per år, men det är en del säkerhetsaspekter att fundera på innan det kan bli aktuellt att använda en fastighet på detta sätt och det är långt ifrån alla som är lämpliga.

Det var flera olika övningsmoment som skulle provas under eftermiddagen, men en viktig del var att få en chans att prova och utvärdera ett skumsläcksystem, CAFS (Compressed Air Foam System).  Systemet fungerar på så sätt att vatten och skum blandas i en skuminblandningsutrustning och därefter tillsätts tryckluft från en separat kompressor. I en skumalstringsdel blandas tryckluft och vatten-skumblandningen till ett homogent och finblåsigt skum. Det färdiga skummet distribueras  i slangen fram till strålföraren vilket innebär att slangen blir mycket lätthanterlig på grund av den låga vikten. I ett "vanligt" skumsystem bildas skummet genom att luft sugs in framme vid strålröret, vilket gör att slangen är vattenfylld och blir på så sätt väldigt tung för strålförraren. Dessutom blir skummet inte lika finblåsigt och homogent i ett vanligt skumsystem som i ett CAF-system, vilket gör att släckmedlet i ett CAF-system blir mer effektivt.  CAFS används på några ställen i Sverige och på lite olika sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att använda systemet på mindre fordon som kan komma fort på plats och påbörja släckning.

Efter övningen släpptes elden så att fastigheten, som i detta fall var Mörrums Bruks gamla fotoklubbslokal, fick brinna ned till grunden.