Använder du gasol hemma?

Publicerades den av

Nu är våren äntligen på väg och många börjar nu förbereda altaner och balkonger för sommarsäsongen. Utemöbler plockas fram och flera har redan börjat med årets första grillkvällar.

Förutom kolgrillar är det idag vanligt med grillar som drivs av gasol. Gasol kan även användas i terrassvärmare, husvagnar, husbilar och båtar och varje år inträffar ett antal olyckor i samband med gasolhantering.

Vad är risken med gasol?

En vanlig olycksorsak är att det har blivit läckage i gasolapparaten och/eller i slangen från gasolbehållaren. Gasolen i sig själv är inte giftig men i ett begränsat utrymme kan syret trängas undan vilket kan leda till kvävningsrisk. Står gasolapparaten nära lättantändligt material kan ett läckage även leda till brand.

Var därför noga med att kontrollera slangar, kopplingar och läckage i själva gasolapparaten innan du börjar använda den.

Vet du vilka regler som gäller för gasolhantering i bostaden?

I ditt hem får du bara förvara gasol för eget behov och som normalt eget behov räknas en gasolbehållare (mindre än 30 liter) för förbrukning och en i reserv. Totalt får du alltså förvara 60 liter gasol hemma. Utöver detta får du även förvara 5 liter annan brandfarlig gas (t ex acetylen) hemma. Är ditt behov större än detta får du söka särskilt tillstånd hos räddningstjänsten.

Gasolbehållare får inte förvaras i källare eller på vinden utan i ett annat utrymme med bra ventilation där det inte finns öppen eld eller lättantändligt material i närheten.

Klicka gärna på bilderna till vänster för att se dem i större format. Tänk på att det finns olika regler beroende på om du bor i fristående villa eller i flerbostadshus. Kontakta oss gärna för mer information om vilka regler som gäller.

Bilder: Din Säkerhet.se

 

Några tips att tänka på!

- Kontrollera alltid alla anslutningar, slangar och gasolapparaten innan användning. - Använd en gasolvarnare om du förvarar gasol i t.ex. ditt hem, husvagn eller båt. Då får du en tidig indikering på läckage. - Utrusta din gasolbehållare med en slangbrottsventil, den stryper läckaget vid ett slangbrott och förebygger en okontrollerad tömning av behållaren.

Har du en gasolgrill:

- förvara gasolbehållaren bredvid grillen (inte under grillen).

- placera grillen på tillräckligt avstånd från brännbart material, t ex husvägg.

- vill du grilla på balkongen så kontrollera med fastighetsägaren vilka regler som gäller i din fastighet.

Har du en terrassvärmare:

- använd bara värmaren utomhus (inte i ett uterum eller tält).

- se till att värmaren står stadigt och inte kan välta.

- tänk på att det skall vara tillräckligt avstånd över och bredvid terrassvärmaren.

Använder du gasol i husvagn, husbil eller båt:

- förvara behållare stående i ett avskilt utrymme med ventilation.

- tänk på att stänga av alla gasolapparater innan du tankar bilen eller kör ombord på färja.

Läs mer i MSBs broschyr Gasol för hem och fritid

Ett släp med gasol har vält på Oljehamnsvägen

Publicerades den av

Sedan strax efter kl sju imorse står en lastbil med vält släp på Oljehamnsvägen i Karlshamn. Släpet innehöll 20 ton gasol varav hälften nu är överpumpat till en ny tankbil. Nu övervägs om det är möjligt att bärga släpet eller om resterande gasol skall facklas av. Tills vidare är Oljehamnsvägen avspärrad. Om släpet ska bärgas kommer avspärrningar att utökas. Då kommer även delar av Vekerumsvägen och hela Hinseleden att spärras av. Ett lyft beräknas ta upp till 4 timmar. Information kring händelsen kommer löpande att uppdateras på denna webbsida och på vår facebooksida. Uppdatering 16.00 2014-05-21: Vi har nu fått hjälp av gasexperter på plats för att bedöma riskerna vid en eventuell bärgning av släpet. Nu försöker man möjliggöra en okulärbeskiktning av den sidan av släpet som ligger mot marken. Avspärrningen kommer att kvarstå tillsvidare. Uppdatering 08:28 2014-05-22: Ett beslut togs om att lyfta tanken för att kontrollera dess dolda sida. I samband med detta så kunde vi snabbt konstatera att tanken var oskadad. Då togs beslutet om att lyfta upp tanken på hjulen, detta påbörjades 17:15 och klockan 17:30 var arbetet klart. Vi vill också passa på att tacka alla inblandade aktörer för ett gott samarbete!   

Sweden Rock Festival

Publicerades den av

Det är fredag och solen skiner över Blekinge. Sweden Rock Festival går in på sin tredje dag och även i år finns vi på plats under festivalen. De två första dagarna har varit lugna och fria från större incidenter och vi hoppas att avslutningen blir lika bra.

Räddningstjänsten har länge varit med och samverkat före, under och efter festivalen, både tillsammans med arrangören och med samverkande myndigheter och organisationer. Utifrån upprättade riskanalyser och det faktum att festivalen de senaste åren har dragit över 30 000 besökare har vi, sedan 2011, tagit beslutet att utöka beredskapen med en mindre styrka på  festival- och campingområdet. Brandmännen på plats är utrustade med sjukvårdsmateriel och släckutrustning för att kunna påbörja och/eller förbereda en insats i väntan på förstärkning. På bilden ovan syns stf räddningschef Magnus Kärvhag under ett förberedande möte för de medarbetare som skall arbeta på festivalen.

Under festivalen utövar vi även tillsyn avseende gasolhantering vid de matvagnar som finns uppställda på området och vi ser även över campingarna.

I år har vi inget eget tält på festivalområdet utan våra brandman rör sig istället runt på festival- och campingområdet. Följ oss gärna på Facebook där vi lägger ut fler bilder från festivalen. Följ också gärna Festivalpolisen som twittrar på plats från festivalen.

Vi ses i festivalminglet!

 

Använder du gasol hemma?

Publicerades den av

Nu är våren äntligen på intåg och många börjar förbereda altaner och balkonger för sommarsäsongen. Det kan innebära att grill och utemöbler plockas fram och att man planerar för sommarens grillkvällar.

Idag är det vanligt med gasolgrillar eller terrassvärmare som drivs av gasol. Gasol kan även användas i husvagnar, husbilar och båtar. Varje år inträffar ett antal olyckor som har samband med olika former av gasolhantering.

Vad är risken med gasol?

Gasol är en brandfarlig gas och är i sitt normaltillstånd luktfri, för att lättare kunna upptäcka ett läckage så har ett luktämne tillsatts. En vanlig olycksorsak är att det har blivit läckage i gasolapparaten och/eller i slangen från gasolbehållaren. Gasolen i sig är inte giftig men i ett begränsat utrymme kan syret trängas undan vilket kan leda till kvävningsrisk. Står gasolapparaten nära lättantändligt material kan ett läckage även leda till brand.

Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är läckage i slangar, kopplingar och gasolapparaten. Var därför noga med att kontrollera dessa innan du börjar använda gasol.

Vet du vilka regler som gäller för gasolhantering i bostaden?

I ditt hem får du bara förvara gasol för eget behov och som normalt eget behov räknas en gasolbehållare (mindre än 30 liter) för förbrukning och en i reserv. Totalt får du alltså förvara 60 liter gasol hemma. Utöver detta får du även förvara 5 liter annan brandfarlig gas (t ex acetylen) hemma. Är ditt behov större än detta får du söka särskilt tillstånd hos räddningstjänsten.

Gasolbehållare får inte förvaras i källare eller på vinden utan i ett annat utrymme med bra ventilation där det inte finns öppen eld eller lättantändligt material i närheten.

Klicka gärna på bilderna till vänster för att se dem i större format. Här kan du se olika förvaringsregler beroende på om du bor i villa eller i flerbostadshus. Kontakta oss gärna för mer information om vilka regler som gäller.

Bilder: Din Säkerhet.se

Några tips att tänka på!

- Kontrollera alltid alla anslutningar, slangar och gasolapparaten innan användning. - Använd en gasolvarnare om du förvarar gasol i t.ex. ditt hem, husvagn eller båt. Då får du en tidig indikering på läckage. - Utrusta din gasolbehållare med en slangbrottsventil, den stryper läckaget vid ett slangbrott och förebygger en okontrollerad tömning av behållaren.

Har du en gasolgrill:

- förvara gasolbehållaren bredvid grillen (inte under grillen).

- placera grillen på tillräckligt avstånd från brännbart material, t ex husvägg.

- vill du grilla på balkongen så kontrollera med fastighetsägaren vilka regler som gäller i din fastighet.

Har du en terrassvärmare:

- använd bara värmaren utomhus (inte i ett uterum eller tält).

- se till att värmaren står stadigt och inte kan välta.

- tänk på att det skall vara tillräckligt avstånd över och bredvid terrassvärmaren.

Använder du gasol i husvagn, husbil eller båt:

- förvara behållare stående i ett avskilt utrymme med ventilation.

- tänk på att stänga av alla gasolapparater innan du tankar bilen eller kör ombord på färja.

Läs mer i MSBs broschyr Gasol för hem och fritid