Arbete pågår

Publicerades den av

Just nu pågår det sista arbetet med att färdigställa den nya FIP-bilen som skall vara på plats i Olofström inom ett par månader. Förkortningen FIP står för Första Insats Person och är ett arbetssätt som vi redan idag använder i Sölvesborg.

I praktiken innebär det att styrkeledaren har en specialanpassad brandbil hemma hos sig under sin beredskapsvecka. Styrkeledaren kan då åka direkt till olycksplatsen vid ett larm utan att passera brandstationen. Väl på plats kan han eller hon snabbt göra en första bedömning av situationen och förbereda insatsen till dess att styrkan anländer. Erfarenheter från FIP-organisationen i Sölvesborg visar att en insats (i snitt) kan påbörjas några minuter tidigare tack vare att styrkeledaren åker direkt och detta kan förstås vara viktiga minuter. Ibland kan också styrkeledaren avbryta en insats eller lösa hela situationen själv, vilket också är betydelsefullt då vi minimerar onödiga utryckningar.

FIP-bilen i Olofström är av modell Nissan Navara vilket är jämförbart med den Toyota Hilux vi har i Sölvesborg. Bilarna utrustas på samma sätt vilket bland annat innebär enklare släckutrustning och sjukvårdsutrustning.