Vanligaste brandorsaken i hus

Publicerades den av

Efter en varm och lång sommar känns vinter fortfarande en bit bort, men redan nu i mitten av september börjar höstdagarna. En del har kanske redan börjat krypa upp framför en varm brasa om kvällarna.

Ny statistik som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att de flesta husbränder startar i eldstaden. Inför de mörka och kalla höst- och vintermånaderna är det därför bra att se över och påminna sig om brandskyddet i det egna hemmet. Bor du i ett hus med egen eldstad är det viktigt att se till att du väljer rätt typ av uppvärmning för ditt behov, att installationen utförs på rätt sätt och att du eldar på rätt sätt.  Till hjälp finns en hemsida framtagen av Brandskyddsföreningen: www.eldaratt.se.

Att tänka på:

  • Använd torr ved när du eldar, eftersom fuktig ved ökar risken för tjära och därmed soteld i skorstenen
  • Elda med max tre kilo ved per timme för att undvika överhettning.
  • Låt eldstaden vila, lika länge som du har eldat.
  • Hantera askan på ett säkert sätt, använd ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Mer information finns hos MSB samt DinSäkerhet.

   

Sotar du själv?

Publicerades den av

Vintern närmar sig sitt slut men ännu kan vi ha några kalla nätter framför oss där det kan vara skönt att elda i kamin och eldstad.

Enligt lag (3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor) finns det möjlighet att som fastighetsägare själv sota i den egna fastigheten. Det som behövs är ett tillstånd från kommunen och i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström är det vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge som beviljar dessa tillstånd. I dagsläget finns drygt 350 beviljade tillstånd i våra tre medlemskommuner och årligen tillkommer ett tiotal nya.

Vad krävs då för att få tillstånd att sota själv? Enligt lagen säger man att rengöringen skall ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vad innebär det egentligen?

I ansökan om att få sota själv skall fastighetsägaren bland annat ange att:

• man är medveten om riskerna med soteld

• man har förutsättningar att genomföra sotningen (rengöringen)

• man följer de rengöringsintervall som finns och dokumenterar rengöringen.

Det är också viktigt att komma ihåg att det tillstånd som ges är personligt och endast gäller den fastighet som ansökan beviljas för. Om du flyttar till en annan fastighet behöver du alltså söka ett nytt tillstånd för den nya fastigheten.

Här på vår hemsida hittar du mer information om sotningsverksamhet och här finns även blanketter för att ansöka om att sota själv.