Artikelserie i BLT

Publicerades den av

BLT publicerar just nu en artikelserie om Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet. Serien kallas för "Larmet går" och innehåller bl.a. reportage om brandstationen i Svängsta, arbetet som deltidsbrandman samt en intervju med räddningschef Melissa Millbourn och brandman Hanna Permerup. Läs mer i följande länkar: "Brandmän övar för att klara verklig fara" "Här finns jobb för de som vill göra en insats" "Han har inte ångrat valet att bli brandman" "Nya brandstationen blev räddningen" "Frivillig insats ger snabbare utryckning" "Räddar liv ovan och under ytan"          

Stort tack till Törnerydsbor och Bengt Lindblom

Publicerades den av

Under maj månad inträffade två lite större markbränder i Karlshamns kommun. Den första startade på eftermiddagen den 5/5 i Törneryd, någon mil norr om Åryd. Både skogsbrandflyg och boende i området uppmärksammade rökutveckling i skogen och larmade räddningstjänsten. Insatsen blev relativt omfattande och kunde avslutas först på morgonen dagen efter, då hade ca 1,5-2 ha mark/skog brunnit av. Tre styrkor från Karlshamn och Svängsta, tillsammans med insatsledare, arbetade med att släcka branden. Räddningstjänsten fick mycket hjälp av boende i området, däribland av Patrik och Maria Enarsson som bistod med fyrhjulingar och guidning till brandplatsen och sjön för vattenförsörjning.  Vi vill även rikta ett stort tack till er övriga som hjälpte till! Den 12/5 inträffade nästa markbrand. Denna gång i närheten av Tararp (Agnsjön), norr om Karlshamn. Bengt Lindblom, boende i Asarum, hade känt röklukt och gett sig ut för att leta efter ev. brand, som han också hittade och larmade räddningstjänsten. Räddningstjänsten fick tydliga adressuppgifter av Bengt, som också påbörjade släckningsarbete med ruska på egen hand. Tre styrkor från Karlshamn och Svängsta, tillsammans med insatsledare, arbetade med att släcka branden under natten och på morgonen var den omringad och helt under kontroll. Uppskattningsvis hade 1,2-1,5 ha mark brunnit av vid räddningsinsatsens avslutande kl. 16 på eftermiddagen dagen efter. [caption id="attachment_9841" align="alignnone" width="345"] Peter Håkansson lämnar över en handbrandsläckare till Bengt Lindblom i Asarum som tack för hjälpen vid insatsen i Tararp 12/5.[/caption] [caption id="attachment_9842" align="alignnone" width="345"] Christer Amundsson lämnar över handbrandsläckaren till Patrik Enarsson. På bilden syns också Patrik och Marias dotter Lova.[/caption]

Har du kontrollerat din brandvarnare?

Publicerades den av

Idag påminns medborgare runt om i hela Norden att kontrollera sina brandvarnare.

Har du tryckt på knappen?

Den 1 december har utnämnts till Brandvarnardagen som är  en temadag  där hela Norden speciellt uppmärksammar och påminner om vikten att ha en fungerande brandvarnaren.

I år sammanfaller Brandvarnardagen med 1 advent, en dag då många av oss plockar fram adventsljustakar och juldekorationer. Vi vill uppmuntra till att inkludera som tradition att kontrollera och se över dina brandvarnare i bostaden. Fungerar de? Hur gamla är de? Du kan läsa mer om brandvarnare på våra sidor om brandskydd i bostaden.

Räddningstjänsten Västra Blekinge deltar i kampanjen Aktiv mot brand som är en långsiktig, nationell informationskampanj för att minska antalet bostadsbränder. Ett mål med kampanjen är att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i landets bostäder för att minska antalet bostadsbränder.  Vi vill hjälpa dig att få bättre kunskap om hur du kan skydda dig mot brand och hur du skall agera om det trots allt börjar brinna hemma. En brandvarnare är fortfarande det bästa, enklaste och billigaste sättet att skydda sig.

Se gärna filmen där Anders Öfvergård (även känd som ”Arga snickaren”) talar om vikten av brandskydd hemma. Läs mer på DinSäkerhets hemsida.

Industribrand i Ysane

Publicerades den av

18.45 Branden har nått avslutningsskedet och insatsen kommer att avvecklas under kvällen. Räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för bevakning med ett befäl och två brandmän. Vi räknar med att lämna platsen i morgon kl. 09.00. 14.20 Läget för branden har förbättrats. Vi får nu god effekt med att ta bort takplåtar med hjälp av kranbilen. Den upprättade begränsningslinjen håller också. Branden är under kontroll. Vi räknar med att successivt avveckla insatsen under seneftermiddagen. Dock har vi mycket arbete kvar att göra innan dess. 13.30 Arbetet vid olycksplatsen fortsätter med att begräsa branden. Vi har larmat in en kranbil som ska hjälpa oss att ta bort taket för att komma åt branden. Till en början fanns uppgifter om att det fanns gasflaskor inne i byggnaden. Denna risk är nu hanterad och flaskorna är säkrade. Det finns heller inga andra risker i omgivningen och inga varningar är utfärdade. Vi fortsätter att uppmana till försiktighet vid passage förbi olycksplatsen på E22. 12.30 Just nu pågår en brand i en industri i Ysane i Sölvesborgs kommun. Branden började i en målerilokal och har spridit sig till taket. Just nu håller räddningstjänsten på att begränsa branden så att den inte ska sprida sig till andra lokaler i fastigheten. Trafiken på E22 förbi olycksplatsen är begränsad och vägen kan komma att stängas av helt beroende på hur branden utvecklas. Ta det försiktigt förbi Ysane.   Texten uppdateras.

Vet du vilka som är de vanligaste dödsolyckorna?

Publicerades den av

Det är lätt att föranledas att tro att man hittar de vanligaste dödsolyckorna bland bränder och trafikolyckor. Det är dock långt ifrån hur verkligheten ser ut.

I dagarna har MSB presenterat undersökningen Media och allmänhet om olyckor 2012. I undersökningen presenteras de vanligaste typerna av dödsolyckor och syftet är att visa på sambandet mellan mediers bild av olyckor och allmänhetens uppfattning om olyckor. Man hoppas även väcka en diskussion om hur ett sådant samband påverkar det olycksförebyggande arbetet i samhället.

Under 2011 omkom knappt 1 600 personer i fallolyckor i Sverige, medan motsvarande siffra avseende trafikolyckor är mindre än 300 personer. Även om det finns undantag stämmer dessa proportioner över tiden även för västra Blekinge, säger stf räddningschef Magnus Kärvhag. Trots denna fördelning tror var fjärde svensk att trafikolyckor är de vanligaste dödsolyckorna enligt MSB:s undersökning.

MSB har också tittat på hur media rapporterar om olyckor och här ser man att bara en liten del av TT:s artiklar handlar om fallolyckor medan trafikolyckor och framför allt bränder omnämns i betydligt mer omfattning.

Undersökningen visar tydligt på en stor skillnad mellan de faktiska olyckstyperna och dess risker jämfört med hur man upplever desamma. Slutsatsen som dras är att allmänheten tenderar att väsentligt ”överskatta riskerna för våldsamma och dramatiska olyckor, främst trafikolyckor och bränder”. Det leder också till att man gärna underskattar de mer vardagliga olyckorna där det dock i verkligheten omkommer fler.

Källa: MSB.se

Brand på återvinningsanläggningen i Mörrum

Publicerades den av

16:30 Insatsen är nu avslutad och ansvaret är överlämnat till Västblekinge Miljö AB. Under eftermiddagen har vi lagt fast material över branden för att minska intensiteten och därmed även rökutvecklingen. Personal från anläggningen kommer att fortsätta med detta under kvällen. Alla styrkor är nu hemma igen och återställningsarbetet har påbörjats.   13:35 Räddningstjänsten har gått ut med nytt meddelande till allmänheten. Den tidigare faran med brandröken är över. Räddningsstyrkorna på plats fortsätter arbetet med att begränsa branden till däcken. 11:35 Röken har minskat och Räddningstjänsten har nu gått ut med ett nytt Viktigt meddelande till allmänheten. De som berörs av brandröken uppmanas hålla sig inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. 11:28 Strax innan klockan 10 inkom larm till Räddningstjänsten  om brand på återvinningsanläggningen i Mörrum. När första styrkan kommer till platsen brinner det i ett däcklager med omfattningen ca 15*15 meter. Branden har även spridit sig in i en byggnad där annat avfall ligger på tork. Tjock svart rök drev inledningsvis in över de västra delarna av Mörrum och Räddningstjänsten gick därför ut med ett varningsmeddelande till allmänheten. I nuläget arbetar två räddningsstyrkor med att begränsa branden till däcklagret.  

Brand i bilverkstad i Istaby

Publicerades den av

14:00 Branden på Torsövägen är nu släckt. Räddningstjänsten har därför avslutat räddningsinsatsen på platsen. Torsövägen är också öppen för trafik igen sedan kl. 11.00. 10:15 Räddningsledningen bedömer nu att risken för att gasflaskor ska explodera är över. Därmed kan avspärrningarna hävas. De boende i de utrymda bostäderna kan alltså återvända hem igen. Torsövägen är dock fortsatt avspärrad. Nu pågår arbetet med att släcka inne i bilverkstaden och vi är extra uppmärksamma på att släckvattnet inte ska komma ut i naturen. Vi är en styrka om fem brandmän på platsen och beräknas vara så under några timmar till. 08:30 Räddningsledningen har nu beslutat att fortsätta kyla de två gasflaskor som finns kvar i byggnaden. Avspärrningarna runt bilverkstaden behålls under förmiddagen, därefter räknar vi med att de utrymda personerna kan flytta tillbaka hem. Räddningsstyrkan kommer nu att succesivt försöka närma sig branden. Eftersläckningsarbetet beräknas ta 5-6 timmar. Just nu släcker vi försiktigt på grund av risken för att miljön kan ta skada av släckvattnet, som är starkt förorenat av brandresterna. En fördämning kommer att byggas för att kunna suga upp släckvattnet. 00:50 Vi trappar nu ner verksamheten i staben och stänger vårt pressnummer. Vi kan återigen ta emot samtal från kl. 07.30 på fredagsmorgonen. Media uppmanas att ringa 0454-30 51 45. 00:30 Räddningsledningen har nu fattat beslut om hur insatsen ska genomföras under natten. De gasflaskor som är kvar i byggnaden ska kylas under natten. Just nu är vi på plats med sju man och kommer att trappa ner till fem man snarast möjligt. Kl. 07.00 ska räddningsledningen ta nya beslut om kylningen ska fortsätta även under förmiddagen. 23:57 Byggnaden har rasat in och det ryker inte längre lika mycket. Varningen om röken är indragen. På platsen pågår kylning av gasflaskor genom vattenbegjutning. Just nu tas beslut om den fortsatta inriktningen av insatsen. Avlösning är genomförd och styrkan är på plats minst till kl. 08.00 imorgon bitti. 22:50 Just nu pågår en brand i en bilverkstad på Torsövägen i Sölvesborgs kommun. Det brann kraftigt i byggnaden vid räddningstjänstens ankomst och så småningom övertändes byggnaden. Vår inriktning blev att begränsa branden till verkstadsbyggnaden och skydda två intilliggande byggnader. Kraftig svart rök drev från olycksplatsen nordväst ut. Räddningsledaren gick ut med ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventillation om man besväras av röken. Det finns också gasflaskor i byggnaden och explosionrisken är överhängande. Räddningsledaren tog därför beslut om att evakuera tre fastigheter i närområdet. Totalt har fyra räddningsstyrkor varit involverade i arbetet vilket totalt är ca. 20 st brandmän. Ingen människa har kommit till skada. Vi kommer att vara på platsen under hela natten.   Texten uppdateras