Brand i bilverkstad i Istaby

Publicerades den av

14:00 Branden på Torsövägen är nu släckt. Räddningstjänsten har därför avslutat räddningsinsatsen på platsen. Torsövägen är också öppen för trafik igen sedan kl. 11.00. 10:15 Räddningsledningen bedömer nu att risken för att gasflaskor ska explodera är över. Därmed kan avspärrningarna hävas. De boende i de utrymda bostäderna kan alltså återvända hem igen. Torsövägen är dock fortsatt avspärrad. Nu pågår arbetet med att släcka inne i bilverkstaden och vi är extra uppmärksamma på att släckvattnet inte ska komma ut i naturen. Vi är en styrka om fem brandmän på platsen och beräknas vara så under några timmar till. 08:30 Räddningsledningen har nu beslutat att fortsätta kyla de två gasflaskor som finns kvar i byggnaden. Avspärrningarna runt bilverkstaden behålls under förmiddagen, därefter räknar vi med att de utrymda personerna kan flytta tillbaka hem. Räddningsstyrkan kommer nu att succesivt försöka närma sig branden. Eftersläckningsarbetet beräknas ta 5-6 timmar. Just nu släcker vi försiktigt på grund av risken för att miljön kan ta skada av släckvattnet, som är starkt förorenat av brandresterna. En fördämning kommer att byggas för att kunna suga upp släckvattnet. 00:50 Vi trappar nu ner verksamheten i staben och stänger vårt pressnummer. Vi kan återigen ta emot samtal från kl. 07.30 på fredagsmorgonen. Media uppmanas att ringa 0454-30 51 45. 00:30 Räddningsledningen har nu fattat beslut om hur insatsen ska genomföras under natten. De gasflaskor som är kvar i byggnaden ska kylas under natten. Just nu är vi på plats med sju man och kommer att trappa ner till fem man snarast möjligt. Kl. 07.00 ska räddningsledningen ta nya beslut om kylningen ska fortsätta även under förmiddagen. 23:57 Byggnaden har rasat in och det ryker inte längre lika mycket. Varningen om röken är indragen. På platsen pågår kylning av gasflaskor genom vattenbegjutning. Just nu tas beslut om den fortsatta inriktningen av insatsen. Avlösning är genomförd och styrkan är på plats minst till kl. 08.00 imorgon bitti. 22:50 Just nu pågår en brand i en bilverkstad på Torsövägen i Sölvesborgs kommun. Det brann kraftigt i byggnaden vid räddningstjänstens ankomst och så småningom övertändes byggnaden. Vår inriktning blev att begränsa branden till verkstadsbyggnaden och skydda två intilliggande byggnader. Kraftig svart rök drev från olycksplatsen nordväst ut. Räddningsledaren gick ut med ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventillation om man besväras av röken. Det finns också gasflaskor i byggnaden och explosionrisken är överhängande. Räddningsledaren tog därför beslut om att evakuera tre fastigheter i närområdet. Totalt har fyra räddningsstyrkor varit involverade i arbetet vilket totalt är ca. 20 st brandmän. Ingen människa har kommit till skada. Vi kommer att vara på platsen under hela natten.   Texten uppdateras