Premiär för 113 13

Publicerades den av

Den 11 mars införs ett nytt informationsnummer som skall gälla över hela landet. Det nya numret 113 13 har tagits fram av SOS Alarm AB för att avlasta och komplettera vårt nationella nödnummer 112 vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vad är skillnaden mellan 113 13 och 112?

112 är ett nödnummer. När det är akut fara för liv, egendom eller miljö och du behöver tillkalla hjälp.

113 13 är ett informationsnummer. När du vill få, eller lämna, information om en allvarlig olycka eller kris. Det kan till exempel vara vid en svår storm, översvämning, jordbävning eller andra större händelser som påverkar samhället.

 

Det nya informationsnumret sköts av SOS Alarm AB och deras operatörer tar emot samtalen dygnet runt, året om. Du behöver inte slå något riktnummer och betalar vanlig samtalsavgift.

Information som lämnas via 113 13 är verifierad information, det betyder att den är avstämd och kontrollerad med den kommun, länsstyrelse, eller annan berörd organisation där händelsen har inträffat.

Läs gärna mer om det nya informationsnumret på SOS Alarms hemsida eller på framtagna informationsblad nedan:

Budskap 113 13                  Frågor och svar 113 13

 

Det finns ett antal nationella nummer till hjälp för medborgaren. Dessa nummer finns kvar och kompletteras med informationsnummer 113 13. Vårt nationella nödnummer 112 kommer alltså inte att påverkas. Ring alltid 112 vid en akut nödsituation!

112 – nödnummer, vid akut fara för liv, egendom eller miljö 113 13 – informationsnummer, för att få, eller lämna, information vid olyckor och kriser 114 14 – polisens nummer för ej akuta ärenden 1177 – sjukvårdsrådgivning