Teambuilding

Sedan 2011 har det funnits möjlighet för gymnasieklasser att ha en teambuildingsdag hos oss.

Dagen syftar till att förbättra gruppkänslan i klassen och få eleverna att förstå vikten av lagarbete.

Med hjälp av våra instruktörer som hela tiden är med och guidar deltagarna genom olika krävande övningar på räddningstjänstens övningsfält lär sig eleverna snart hur viktigt det är att  samarbeta, kommunicera och lyssna på varandra.