Barn och skola

Vi besöker kontinuerligt förskolor och skolor i våra tre medlemskommuner.

Under besöken informerar vi om säkerhet i stort. Allt från anlagda bränder till trafiksäkerhet.

Har vi inte besökt er?

Vi följer en utbildningsplan med mål att nå ut med informationen till förskoleklasser, grundskole- och gymnasieklasser i kommunerna. Om er grupp eller klass inte har tagit del av informationen, tveka inte att kontakta oss så planerar vi in ett besök.