Eldningsförbud

Länsstyrelsen har, i samråd med räddningstjänsterna i Blekinge, beslutat om eldningsförbud i Blekinge län från och med klockan 18:00 idag den 8 juni.