Brandfarlig vätska i hem- och fritidsmiljö

Publicerades den av

Många av er har nog, kanske utan att tänka på det, en hel del brandfarliga vätskor i ert hem. Kanske förvarar ni aceton, rödsprit, spolarvätska, tändvätska och bensin m.m. någonstans i hemmet? I hemmet får ni förvara maximalt 100 liter brandfarlig vätska utan tillstånd. Överskrids denna gräns ska ni söka tillstånd hos Räddningstjänsten. Brandfarliga vätskor bör förvaras i sin originalförpackning med originaletikett kvar. Inne i bostaden får behållare om högst 10 liter förvaras. Större behållare än så ska förvaras i förråd, garage eller på balkong. Observera att inglasad balkong räknas som inomhus. I flerbostadshus får brandfarlig vätska ej förvaras i källaren såvida det inte finns ett avskiljt utrymme avsett för detta.  Mer information går att finna på http://raddning.com/hem-och-fritid/hantering-och-forvaring-av-farliga-amnen/.