Vi söker en utbildningssamordnare

Publicerades den av

Som utbildningssamordnare ingår du i enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.

Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets externa utbildningsverksamhet. En stor del av din arbetstid kommer att bestå av utbildning hos externa aktörer i exempelvis kurser som heta arbeten och allmän brandkunskap. I din roll ingår det att stärka samarbetet med medlemskommunerna, där du kommer att ingå i olika samverkansgrupper och representerar räddningstjänsten. Lika viktigt är det att samverka och skapa nya relationer med andra externa aktörer som verkar inom vårt geografiska område.

Du har också ett övergripande ansvar för räddningstjänstens kommunikation ut mot medborgaren, vilket innebär att du ansvarar för kommunikationsplanen, deltar i kommunikationsinsatser på festivaler och andra arrangemang samt administrerar hemsidan och gör inlägg på sociala medier.

I övrigt ligger det i din roll som utbildningssamordnare att omvärldsbevaka och nätverka med brandskyddsföreningen och andra räddningstjänster i Sverige.

Förutsatt att du har tillräcklig formell kompetens ser vi gärna att du kan ingå i någon form av operativ beredskap.

Läs mer om tjänsten samt lämna din ansökan här.