Information om kommande VMA test 7/3

Publicerades den av

Nu på måndag 7/3 utförs kvartalstest på utomhusvarningssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten”, förkortat till VMA och kanske mer känt som ”Hesa Fredrik”. Systemet testas fyra gånger per år och det är nog många som känner igen signalen, även om de kanske inte kan namnge den. Vanligtvis tänker man kanske inte extra på testsignalen, möjligtvis reagerar man på att det redan har gått tre månader sedan den förra. Under rådande omständigheter kan den kanske uppfattas som obehaglig och/eller skrämmande, särskilt om man inte vet om att det är ett test.

På måndagen informerar Sveriges Radio sina lyssnare om det kommande testet fem minuter innan det är dags, och mellan 15:00 och 15:05 testas systemet. Testet består av två olika signaler, ”Viktigt meddelande till allmänheten” och ”Faran över”.

  • Viktigt meddelande till allmänheten

7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Upprepas 6 gånger.

  • Faran över

30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

 

Det går att lyssna på signalerna i förväg, om man vill göra sig säker på att man vet hur de låter. Detta kan göras på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, eller på vår egen hemsida. Där finns även mer information om systemet, och vad man ska göra när man hör signalerna när det inte är ett test. Följ länkarna nedan.

Hjälp gärna till att sprida informationen om både VMA-systemet och testet, särskilt till personer som kanske inte följer sociala medier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Räddningstjänsten Västra Blekinge hemsida