Eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Blekinge län på grund av rådande brandrisk i skog och mark. Beslutet gäller tills vidare.

Facebook Twitter Email