Till innehåll på sidan

Avtackning direktionen

På årets sista direktionsmöte den 7 december avtackades förbundets avgående ledamöter.

Vi tackar för deras tid i Räddningstjänsten Västra Blekinge!

 

Avgående ledamöter från vänster: Kenneth Hake, Ola Persson, Rolf Persson, Magnus Arvidsson, Stefan Sörensson och Lennart Nilsson. På bilden saknas Yvonne Andreasson, Gert Gustavsson och Anders Fransson.