Vill du hjälpa till?

Publicerades den av

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?

 

Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.

 

Räddningsvärnspersonalen kan vara bosatt i hela länet med en inställelsetid om två timmar till brandstationerna i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. I räddningsvärnet har du ingen formell anställning och heller ingen lön. Däremot ersätts du för arbetad tid när du kallas ut med tjänsteplikt vid t.ex. övningar, utbildning och insats.

 

Ansök och se mer information här!

Annons skogsbrandvärnspersonal Blekinge

Utbildning skogsbrandvärnspersonal

Vanliga frågor om skogsbrandsvärn

Bildkälla: MSB utbildningsmaterial