Varning för “Sotarbluff”!

Publicerades den av

⚠️VIKTIGT MEDDELANDE⚠️
Återigen får vi information om att det finns personer som ringer runt och försöker få privatpersoner att anlita dem för att rengöra/sota sina imkanaler och köksfläktar. Enligt uppgift utger sig dessa att samarbeta med räddningstjänsten.
1. Räddningstjänsten Västra Blekinge har inga samarbeten om rengöring av imkanaler.
2. Det finns inga krav på att man måste rengöra imkanalen eller köksfläkten i en bostad. Detta krav togs ur lagstiftningen år 2004.
Vi passar på att varna, så att inte fler blir utsatta. Det är bra att rengöra imkanalen ibland ur ett brandskyddsperspektiv, men det är inget krav.
Facebook Twitter Email