Räddningschef Magnus Kärvhag överlämnar en brandsläckare till Martin Grahn (till höger i bild)

Rådigt ingripande

Publicerades den av

Martin Grahn jobbar som bovärd för Sölvesborgshem i ett bostadsområde i Mjällby. När Martin skulle lämna området för ett ärende uppmärksammade han att det kom svart rök ur en ventilationshuv. Direkt kom tankarna på att det brann i en lägenhet och han begav sig mot byggnaden. Branden upptäcktes i köket varför Martin larmade SOS Alarm via 112. Under tiden SOS var i telefonen öppnade Martin dörren och såg två hundar sitta i vardagsrumssoffan. Han kallade till sig hundarna och försökte därefter gå in i lägenheten för ett försök att släcka branden. Branden var alltför stor och ett släckförsök var inte möjligt. Martin stängde då dörren och inväntade räddningstjänsten. Martins goda kännedom om byggnadens konstruktion var också nyttig i räddningsarbetet.

 

Tack vara Martins agerande med en snabb larmning och att stänga dörren till lägenheten kunde brandens omfattning begränsas. När branden inte fick syre avtog intensiteten och brandspridningsrisken dämpades avsevärt. Vi från räddningstjänsten vill framföra ett tack till Martin för ett jobb väl utfört och uppvaktade med en liten present i form av en handbrandsläckare.