Jämlikhet

Publicerades den av

Under 2017 startade ett upprop i USA som spreds över världen och i Sverige skakades flera branscher av den mängd vittnesmål som kom fram under metoo-rörelsen, så även räddningstjänsten i landet. Att räddningstjänsten har tillhört de traditionellt mansdominerade yrkena är ingen hemlighet för någon, och många räddningstjänster arbetar aktivt för att förändra detta och komma tillrätta med den kultur som växt fram under många år.
I Räddningstjänsten Västra Blekinge togs ett beslut redan under planeringen inför verksamhetsåret 2017, alltså före metoo och uppropen, att arbeta aktivt för jämlikhet inom förbundet och utåt i kontakterna med de som finns i medlemskommunerna. Arbetet inkluderar såväl jämställdhet som mångkultur och är väldigt aktuellt i det samhälle vi lever och verkar i.

2017 har vikts åt att kartlägga den kunskap vi inom förbundet har, vad ser vi runt omkring oss, hur bemöter vi det? Vi har haft samtal kring attityder och tankar, väldigt produktiva samtal där många olika perspektiv har kunnat lyftas fram och vi har resonerat tillsammans. Tidigare under året fick vi möjlighet att gå på en föreläsning där vi fick höra Lukas Svärd berätta om sin resa och nu handlar vårt arbete framåt om hur vi kan förvalta den kunskap vi har. Hur kan vi ta vara på de olikheter som berikar vårt samhälle och hur ska vi gå vidare framåt?

I ett första steg har vi, i de samtal som vi fört, tagit fram en gemensam värdegrund för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Värdegrunden är baserad på tre värdeord som ska vägleda vårt arbete och våra relationer med andra människor såväl internt som externt.

De tre värdeorden är Öppenhet, Respekt och Trygghet och för oss utgör de grunden för hur vi ska bemöta våra medmänniskor.

Arbetet med jämlikhet är något som följer oss i verksamheten under 2018 och kommande år med, det är inte ett arbete som stannar upp i och med bokslut eller nyår, utan något vi och samhället runt omkring oss måste jobba med aktivt för att tillåta det att växa.